Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Siedlce przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. Prowadzone są również:

szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa,

kursy kierowania ruchem drogowym.

Godziny funkcjonowania:

WORD Siedlce czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 15:00.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476 rezygnacji z egzaminu, bez poniesienia konsekwencji finansowych można dokonać:

W formie pisemnej złożonej osobiście lub przesłanej drogą pocztową na adres ośrodka – za datę zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę doręczenia.

W przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym egzaminem, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4 (§ 11.1 ust. 6 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232).

Osoba egzaminowana może złożyć pisemny wniosek o przesłanie swoich dokumentów egzaminacyjnych do innego Ośrodka lub Miejsca Egzaminowania.

http://www.word.siedlce.pl/index.php/egzaminy/rezygnacja-z-egzaminu/111-egzaminy

Informacja o skargach i reklamacjach: 

http://www.word.siedlce.pl/index.php/egzaminy

Skip to content