WORD LUBAŃ

KONTAKT

Adres ikona

ul. Dolna 8
59-800 Lubań

Telefon ikona

603 111 387,
76 866 02 51

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych  oraz praktycznych.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:30 – 15:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI


Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – [email protected]. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% – Podstawa prawna – rozporządzenie MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Rezygnacja z udziału w egzaminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, może zostać dokonana w formie pisemnej (dopuszcza się przesyłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej), nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD LUBAŃ

KONTAKT

Adres ikona

ul. Dolna 8
59-800 Lubań

Telefon ikona

603 111 387,
76 866 02 51

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych  oraz praktycznych.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:30 – 15:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI


Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – [email protected]. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% – Podstawa prawna – rozporządzenie MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Rezygnacja z udziału w egzaminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, może zostać dokonana w formie pisemnej (dopuszcza się przesyłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej), nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH
Skip to content