Cześć! Wykład z 30 maja został przełożony na 29 maja ze względu na dzień wolny. W środę wykłady rozpoczynamy o 16.10. Do zobaczenia!

Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Oddział Szczecinek prowadzi egzaminy w zakresie 

  • teoretyczne w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B, B1
  • praktyczne w zakresie kategorii AM, B1, B

GODZINY FUNKCJONOWNIA:

zapisy na egzaminy od pn do pt 8:30 – 15:30

CENNIK: 

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1 170 zł

Informacje o rezygnacji: Rezygnację lub zmianę terminu egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej na dwa dni przed wyznaczonym terminem – najlepiej osobiście w sekretariacie ZORD lub mailem na adres: [email protected]

 

Informacja o skargach i reklamacjach: Wyciąg z Ustawy o kierujących pojazdami.

 

Art. 68

  1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.

  1. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.
Więcej informacji: http://zord.pl/wp-content/uploads/2016/04/ukp.pdf

Skip to content