WORD BARLINEK

KONTAKT

Adres ikona

ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek

Telefon ikona

95 78 41 400

OPIS

Oddział Terenowy w Barlinku stanowi jednostkę podległą Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Szczecinie, działającą jako jego lokalna filia.

W ramach swojej działalności, Ośrodek oferuje egzaminy teoretyczne z zakresu różnych kategorii prawa jazdy, w tym: B, B1, A, A1, A2 oraz AM.

Ten konkretny Oddział Terenowy został wyposażony w specjalnie dostosowany plac manewrowy oraz pojazd egzaminacyjny. Dzięki temu umożliwia kursantom zdawanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B i B1, zapewniając tym samym odpowiednie warunki do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
Praktyczny / kat. AM, A, A1, A2, B, B1
200zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:

– Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
* Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.
* W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, zaplanowany termin egzaminu
– Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka
– Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
– W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.
– Zgodnie z §3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie opłat…(Dz.U. z 2014 r. poz.974) opłatę, zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż 10%

Osoby, którym została anulowana rezerwacja egzaminu lub które anulowały egzamin rezerwowany przez system INFOCAR mogą składać pisemne podania o zwrot opłat do WORD Szczecin, podając swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot.

Przypominamy, że anulowana opłata może zostać wykorzystana do ustalenia kolejnego egzamnu zarówno w WORD Szczecin i w OT Barlinek. Rezerwacji takiej można dokonać drogą telefoniczną.

Wzór rezygnacji z egzaminu: https://word.szczecin.pl/wp-content/uploads/2021/09/rezygnacja-z-egzaminu_v202109.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Podstawa prawna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przeprowadza egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Przeprowadzanie egzaminów odbywa się w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 poz. 600 ze zmianami),
 • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami)
 • Akty wykonawcze do powyższych ustaw
 • Statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIV/482/14 z dnia 27 maja 2014r.

Pytania i wątpliwości

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego:

 • osobiście
  • od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 – 15.00 w pokoju 118
  • w piątek w godzinach 12.00 – 13.00 w pokoju 118
 • telefonicznie 91 50 66 841
 • e-mail: [email protected]

 

Skargi i wnioski

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć:

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 – 13.00

WORD BARLINEK

KONTAKT

Adres ikona

ul. Jeziorna 8
74-320 Barlinek

Telefon ikona

95 78 41 400

OPIS

Oddział Terenowy w Barlinku stanowi jednostkę podległą Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Szczecinie, działającą jako jego lokalna filia.

W ramach swojej działalności, Ośrodek oferuje egzaminy teoretyczne z zakresu różnych kategorii prawa jazdy, w tym: B, B1, A, A1, A2 oraz AM.

Ten konkretny Oddział Terenowy został wyposażony w specjalnie dostosowany plac manewrowy oraz pojazd egzaminacyjny. Dzięki temu umożliwia kursantom zdawanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B i B1, zapewniając tym samym odpowiednie warunki do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
Praktyczny / kat. AM, A, A1, A2, B, B1
200zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:

– Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
* Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.
* W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, zaplanowany termin egzaminu
– Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka
– Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
– W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.
– Zgodnie z §3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie opłat…(Dz.U. z 2014 r. poz.974) opłatę, zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż 10%

Osoby, którym została anulowana rezerwacja egzaminu lub które anulowały egzamin rezerwowany przez system INFOCAR mogą składać pisemne podania o zwrot opłat do WORD Szczecin, podając swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot.

Przypominamy, że anulowana opłata może zostać wykorzystana do ustalenia kolejnego egzamnu zarówno w WORD Szczecin i w OT Barlinek. Rezerwacji takiej można dokonać drogą telefoniczną.

Wzór rezygnacji z egzaminu: https://word.szczecin.pl/wp-content/uploads/2021/09/rezygnacja-z-egzaminu_v202109.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Podstawa prawna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przeprowadza egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Przeprowadzanie egzaminów odbywa się w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 poz. 600 ze zmianami),
 • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami)
 • Akty wykonawcze do powyższych ustaw
 • Statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIV/482/14 z dnia 27 maja 2014r.

Pytania i wątpliwości

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego:

 • osobiście
  • od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 – 15.00 w pokoju 118
  • w piątek w godzinach 12.00 – 13.00 w pokoju 118
 • telefonicznie 91 50 66 841
 • e-mail: [email protected]

 

Skargi i wnioski

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć:

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 – 13.00Skip to content