Oddział Barlinek jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu kategorii  B. B1, A, A1, A2, AM

Siedziba ośrodka ma powierzchnię 460 m2 posiada salę wykładową, biuro obsługi interesantów, salę komputerową, pomieszczenie dla egzaminatorów oraz pomieszczenie socjalne. Na jego terenie znajduje się także plac manewrowy.

GODZINY FUNKCJONOWANIA: 

Oddział terenowy w Barlinku czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 

poniedziałek – środa 7:30 – 15:30

czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30 – 13:30

 

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1 170 zł

INFORMACJA O REZYGNACJI:

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:

 • Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
  • Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.
  • W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu
 • Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka
 • Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
 • W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.

 

Jeśli dokonałeś rezygnacji z terminu egzaminu, ustalenie innego dogodnego terminu jest możliwe telefonicznie

 

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH:
Podstawa prawna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przeprowadza egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Przeprowadzanie egzaminów odbywa się w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 poz. 600 ze zmianami),
 • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami)
 • Akty wykonawcze do powyższych ustaw
 • Statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIV/482/14 z dnia 27 maja 2014r.

Pytania i wątpliwości

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego:

 • osobiście
  • od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 – 15.00 w pokoju 118
  • w piątek w godzinach 12.00 – 13.00 w pokoju 118
 • telefonicznie 91 50 66 841
 • e-mail: [email protected]

 

Skargi i wnioski

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć:

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 – 13.00

Skip to content