Podstawowym celem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

WORD Piła prowadzi również szkolenia oraz kursy takie jak:

  • KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
  • Kurs na Egzaminatora
  • Punkty Karne
  • Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
  • Kierowanie Ruchem Drogowym
  • Szkolenie Kandydatów na DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH
  • „Kurs ADR”

Ma również w swojej ofercie psychologa, przetargi oraz działa na rzecz BRD.

Godziny funkcjonowania:
Poniedziałek – piątek
7:30-16:30

Sobota:
8:00-15:00

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

 

INFORMACJA O REZYGNACJI:
Zgodnie z § 11 pkt 4-6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 28 czerwca 2019 r. ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi  się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższych informacji środkami komunikacji elektronicznej.

   

Rezygnację prosimy składać w dni powszednie w Biurze Obsługi Klienta w godz. od 8:00 do 15:00 lub poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected], potwierdzoną zwrotną odpowiedzią.

Link: http://www.word.pila.pl/pl/egzaminy/rezygnacja_z_egzaminu.html

 

Informacje o rezygnacjach i skargach: 

Kontakt w sprawie skarg, lub reklamacji 

e-mail: [email protected]

tel.: +48 67 212 07 82

W przypadku gdy osoba egzaminowana składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Skip to content