WORD BIELSKO-BIAŁA

KONTAKT

Adres ikona

Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała

Telefon ikona

338 296 715,
338 296 711

OPIS

.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – wtorek 7:00 -16:00
środa – piątek 7:00 – 18:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

– Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dziennik Ustaw z dnia 9 kwietnia 2013, poz.476), zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2013.

– Zgodnie z Rozporządzeniem, rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej:

1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta
2. drogą pocztową
– Warunkiem zmiany terminu egzaminu jest zwrot otrzymanego przy zapisie na egzamin zaświadczenia. Na zaświadczeniu musi być informacja o rezygnacji z wyznaczonego terminu i podpis osoby egzaminowanej.

– Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku (zaświadczenia z adnotacją jak wyżej) do WORD.

– Wnioski o rezygnację z terminu zarezerwowanego wIlustracja rezygnacji z terminu w systemie Info-Car systemie Info-Car należy składać za pomocą tego systemu, najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

– Nie można zmienić terminu na dzień przed, jak również w dniu wyznaczonego terminu egzaminu, bez względu na przyczynę!!!

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD BIELSKO-BIAŁA

KONTAKT

Adres ikona

Al. Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała

Telefon ikona

338 296 715,
338 296 711

OPIS

.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – wtorek 7:00 -16:00
środa – piątek 7:00 – 18:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

– Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dziennik Ustaw z dnia 9 kwietnia 2013, poz.476), zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2013.

– Zgodnie z Rozporządzeniem, rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej:

1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta
2. drogą pocztową
– Warunkiem zmiany terminu egzaminu jest zwrot otrzymanego przy zapisie na egzamin zaświadczenia. Na zaświadczeniu musi być informacja o rezygnacji z wyznaczonego terminu i podpis osoby egzaminowanej.

– Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku (zaświadczenia z adnotacją jak wyżej) do WORD.

– Wnioski o rezygnację z terminu zarezerwowanego wIlustracja rezygnacji z terminu w systemie Info-Car systemie Info-Car należy składać za pomocą tego systemu, najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

– Nie można zmienić terminu na dzień przed, jak również w dniu wyznaczonego terminu egzaminu, bez względu na przyczynę!!!

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACHSkip to content