WORD CZĘSTOCHOWA

KONTAKT

Adres ikona

ul. Hallera 1
42-200 Częstochowa

Telefon ikona

034 36 16 00

OPIS

.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00
sobota 07:00 – 15:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

-Należy wiedzieć, że anulowanie lub zmianę terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy osoba egzaminowana może dokonać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym informując ośrodek egzaminowania w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

-W takim przypadku opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
1. zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
2. zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Jedynie w przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu 2-dniowego okresu, jednak taka konieczność musi zostać odpowiednio uzasadniona i udokumentowana.

ANULOWANIE TERMINU EGZAMINU
1. Anulowanie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy może być dokonane za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania jedynie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.
2. Wzór wniosku o anulowanie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy można pobrać tutaj: http://www.word.czest.pl/system/obj/74_wniosek_zmiana_terminu.pdf
3. Wniosek o anulowanie terminu egzaminu państwowego można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WORD lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub pocztą e-mail na jeden z poniższych adresów email:

UWAGA !
W przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną e-mail na jeden z w/w adresów, należy uzyskać zwrotne potwierdzenie jego otrzymania przez ośrodek egzaminowania (także pocztą elektroniczną e-mail).

ZMIANA TERMINU EGZAMINU
1.Zmiana ustalonego terminu egzaminu państwowego może być dokonana za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania, jedynie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.
2. Wniosek o zmianę terminu egzaminu państwowego należy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ośrodka egzaminowania.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD CZĘSTOCHOWA

KONTAKT

Adres ikona

ul. Hallera 1
42-200 Częstochowa

Telefon ikona

034 36 16 00

OPIS

.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:00 – 17:00
sobota 07:00 – 15:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

-Należy wiedzieć, że anulowanie lub zmianę terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy osoba egzaminowana może dokonać nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym informując ośrodek egzaminowania w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

-W takim przypadku opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
1. zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
2. zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Jedynie w przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu 2-dniowego okresu, jednak taka konieczność musi zostać odpowiednio uzasadniona i udokumentowana.

ANULOWANIE TERMINU EGZAMINU
1. Anulowanie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy może być dokonane za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania jedynie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.
2. Wzór wniosku o anulowanie terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy można pobrać tutaj: http://www.word.czest.pl/system/obj/74_wniosek_zmiana_terminu.pdf
3. Wniosek o anulowanie terminu egzaminu państwowego można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta WORD lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub pocztą e-mail na jeden z poniższych adresów email:

UWAGA !
W przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną e-mail na jeden z w/w adresów, należy uzyskać zwrotne potwierdzenie jego otrzymania przez ośrodek egzaminowania (także pocztą elektroniczną e-mail).

ZMIANA TERMINU EGZAMINU
1.Zmiana ustalonego terminu egzaminu państwowego może być dokonana za zgodą dyrektora ośrodka egzaminowania, jedynie na pisemny wniosek osoby egzaminowanej w razie wystąpienia uzasadnionej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszenie się osoby na egzamin w wyznaczonym terminie.
2. Wniosek o zmianę terminu egzaminu państwowego należy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ośrodka egzaminowania.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACHSkip to content