Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Nysa to oddział  WORD w Opolu.
Oddział Nysa jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu wszystkich kategorii.

Godziny funkcjonowania:

Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w dniach:

środa, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:30.

Cennik:

Ceny egzaminów takie same jak w WORD Opole.

Informacja o rezygnacji:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 Dz.U. 2016 poz. 232 § 11 ust.4 możliwe jest pisemne odwołanie egzaminu  nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym, bez konsekwencji finansowych, dopuszczamy również rezygnację drogą e-mailową. W przypadku rezygnacji e-mailem należy oczekiwać odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie rezygnacji, wobec braku potwierdzenia proszę pilnie dzwonić – tel. 774029208.Rezygnację można przesyłać na adres [email protected]

Informacja o skargach i reklamacjach:

http://www.word.opole.pl/page/152,wnioski-skargi.html

Skip to content