WORD NYSA

KONTAKT

Adres ikona

ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa

Telefon ikona

601 507 277

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Nysa to oddział  WORD w Opolu.
Oddział Nysa jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu wszystkich kategorii.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

środa – piątek 8:00 – 16:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 Dz.U. 2016 poz. 232 § 11 ust.4

możliwe jest pisemne odwołanie egzaminu nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, bez konsekwencji finansowych, dopuszczamy również rezygnację drogą e-mailową. W przypadku rezygnacji e-mailem należy oczekiwać odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie rezygnacji, wobec braku potwierdzenia proszę pilnie dzwonić – tel. 774029208.

Rezygnację można przesyłać na adres [email protected]

Formularz rezygancji z egzaminu: https://www.word.opole.pl/sites/default/files/2020-08/rezygnacja_z_egzaminy_2.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Skargi dotyczące przebiegu egzaminów można składać osobiście w sekretariacie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 , telefonicznie – pod nr tel. (77) 458 03 88, (77) 402 92 08 lub pisemnie na nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Oleska 127 45-233 Opole.

Osoby zgłaszające się w sprawie skarg, uwag i wniosków mogą je również złożyć bezpośrednio u:

Dyrektora WORD
codziennie w godzinach pracy Ośrodka
Kierownika Działu Egzaminów i Nadzoru (pok.nr.15)
codziennie w godzinach pracy Ośrodka
Wymogi formalne skargi i wniosku:
Skarga, uwaga lub wniosek powinny zawierać:

imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr.domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w taki sposób, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).
Złożenie skargi nie spełniającej powyższych wymogów formalnych będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

WORD NYSA

KONTAKT

Adres ikona

ul. Piłsudskiego 41
48-303 Nysa

Telefon ikona

601 507 277

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Nysa to oddział  WORD w Opolu.
Oddział Nysa jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu wszystkich kategorii.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

środa – piątek 8:00 – 16:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 Dz.U. 2016 poz. 232 § 11 ust.4

możliwe jest pisemne odwołanie egzaminu nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, bez konsekwencji finansowych, dopuszczamy również rezygnację drogą e-mailową. W przypadku rezygnacji e-mailem należy oczekiwać odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie rezygnacji, wobec braku potwierdzenia proszę pilnie dzwonić – tel. 774029208.

Rezygnację można przesyłać na adres [email protected]

Formularz rezygancji z egzaminu: https://www.word.opole.pl/sites/default/files/2020-08/rezygnacja_z_egzaminy_2.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Skargi dotyczące przebiegu egzaminów można składać osobiście w sekretariacie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 , telefonicznie – pod nr tel. (77) 458 03 88, (77) 402 92 08 lub pisemnie na nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Oleska 127 45-233 Opole.

Osoby zgłaszające się w sprawie skarg, uwag i wniosków mogą je również złożyć bezpośrednio u:

Dyrektora WORD
codziennie w godzinach pracy Ośrodka
Kierownika Działu Egzaminów i Nadzoru (pok.nr.15)
codziennie w godzinach pracy Ośrodka
Wymogi formalne skargi i wniosku:
Skarga, uwaga lub wniosek powinny zawierać:

imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek,
adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr.domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek,
treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w taki sposób, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).
Złożenie skargi nie spełniającej powyższych wymogów formalnych będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.Skip to content