Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Opole przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. Prowadzone są również:

kursy kierowania ruchem drogowym,

szkolenie powodujące zmniejszanie liczby punktów karnych.

kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

Godziny funkcjonowania:

WORD czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:

-zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie,

-zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej;

Informacja o skargach i reklamacjach: 

[email protected]

Skip to content