Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. Prowadzone są również szkolenia:

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Kurs kwalifikacji i szkolenia okresowego

Kurs kierowania ruchem drogowym

Kursy dotyczące udzielania pierwszej pomocy

Kursy doszkalające dla  kierowców którzy przewożą niebezpieczne materiały.

Godziny funkcjonowania:

Wydział Obsługi Egzaminów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:15 do 15.30.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

Rezygnacja może nastąpić nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, pod warunkiem poinformowania o rezygnacji w formie pisemnej w godzinach urzędowanie WORD Zielona Góra oraz zwrotu oryginału zaświadczenia o zakwalifikowaniu na w/w egzamin.

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

Skip to content