WORD BIŁGORAJ

KONTAKT

Adres ikona

ul. Motorowa 2
23-400 Biłgoraj

Telefon ikona

84 627 44 42

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Biłgoraj to oddział terenowy WORD w Katowicach. Oddział Terenowy Biłgoraj jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B.
W Oddziale terenowym WORD Biłgoraj opłaty za egzaminy państwowe można opłacać za pomocą kart płatniczych.

Brak możliwości opłat gotówkowych.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:30 – 15:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

W przypadku, gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym złożyła rezygnację z egzaminu w formie pisemnej, to wniesiona opłata podlega zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu w innym terminie, bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek osoby egzaminowanej (§3a ust.1 rozporządzenia MTBiGM dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 974 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014r. poz.974 ze zm.).

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD BIŁGORAJ

KONTAKT

Adres ikona

ul. Motorowa 2
23-400 Biłgoraj

Telefon ikona

84 627 44 42

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Biłgoraj to oddział terenowy WORD w Katowicach. Oddział Terenowy Biłgoraj jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B.
W Oddziale terenowym WORD Biłgoraj opłaty za egzaminy państwowe można opłacać za pomocą kart płatniczych.

Brak możliwości opłat gotówkowych.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:30 – 15:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

W przypadku, gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym złożyła rezygnację z egzaminu w formie pisemnej, to wniesiona opłata podlega zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu w innym terminie, bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek osoby egzaminowanej (§3a ust.1 rozporządzenia MTBiGM dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 974 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014r. poz.974 ze zm.).

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH
Skip to content