Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Biłgoraj to oddział terenowy WORD w Katowicach. Oddział Terenowy Biłgoraj jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B.

Godziny funkcjonowania:

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1,  170 zł

Informacja o rezygnacji:

Rezygnacji z egzaminu można dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem egzaminu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Rezygnacja przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnację można złożyć osobiście lub zeskanowany dokument przesłać e-mailem na adres:[email protected]

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

Skip to content