WORD OLSZTYN

KONTAKT

Adres ikona

ul. Towarowa 17
10-416 Olsztyn

Telefon ikona

895 381 120,
895 381 180

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

WORD w swojej ofercie posiada również:

 • kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
 • możliwość zrobienia kursu anulowania 6 punktów karnych
 • szkolenia dla kierowców zawodowych
 • specjalistyczne kursy certyfikowane
 • wynajem sali i sprzętu szkoleniowego

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

 • – W przypadku gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni robocze (w godzinach pracy WORD) przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  * Zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego,
  * Zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
  – Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu można złożyć wysyłając e-mail na adres: [email protected] (z podaniem imienia i nazwiska, Peselu i zaplanowanego terminu egzaminu) lub korzystając z formularza. Potwierdzenia rezygnacji Dział Egzaminów dokonuje telefonicznie.
  – W przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu w/w terminu. W przypadku, o którym mowa powyżej ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu bez konieczności wnoszenia opłaty za egzamin.
  – W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

W sprawach reklamacji, skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 – 15:00

WORD OLSZTYN

KONTAKT

Adres ikona

ul. Towarowa 17
10-416 Olsztyn

Telefon ikona

895 381 120,
895 381 180

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

WORD w swojej ofercie posiada również:

 • kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
 • możliwość zrobienia kursu anulowania 6 punktów karnych
 • szkolenia dla kierowców zawodowych
 • specjalistyczne kursy certyfikowane
 • wynajem sali i sprzętu szkoleniowego

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

 • – W przypadku gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni robocze (w godzinach pracy WORD) przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  * Zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego,
  * Zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
  – Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu można złożyć wysyłając e-mail na adres: [email protected] (z podaniem imienia i nazwiska, Peselu i zaplanowanego terminu egzaminu) lub korzystając z formularza. Potwierdzenia rezygnacji Dział Egzaminów dokonuje telefonicznie.
  – W przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu w/w terminu. W przypadku, o którym mowa powyżej ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu bez konieczności wnoszenia opłaty za egzamin.
  – W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

W sprawach reklamacji, skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 – 15:00Skip to content