Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

WORD w swojej ofercie posiada również:

 • kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 
 • możliwość zrobienia kursu anulowania 6 punktów karnych
 • szkolenia dla kierowców zawodowych 
 • specjalistyczne kursy certyfikowane
 • wynajem sali i sprzętu szkoleniowego 

  CENNIK: 

  Rodzaj / Kategoria Cena
  Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, pozwolenie na tramwaj  30 zł
  Praktyczny / AM 140 zł
  Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
  Praktyczny / B 140 zł
  Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
  Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
  Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
  Praktyczny / celem uzyskania wpisu “kod 96” do kat. B  170 zł
  Pozwolenie na tramwaj  125 zł

INFORMACJA O REZYGNACJI: 

 • W przypadku gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  • Zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego,
  • Zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
 • W przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu w/w terminu.
  W przypadku, o którym mowa powyżej ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu bez konieczności wnoszenia opłaty za egzamin.
 • W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH: W sprawach reklamacji, skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 – 15:00

 

Skip to content