WORD ELBLĄG

KONTAKT

Adres ikona

ul. Skrzydlata 1
82-300 Elbląg

Telefon ikona

552 370 558,
552 334 050

OPIS

Podstawowym celem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

Kursy i szkolenia

 • Kurs dla kandydatów na egzaminatorów
 •  Kurs dla kandydatów na instruktorów
 •  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
 •  Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów
 •  Szkolenie diagnostów
 •  Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)
 •  Kurs osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika
 •  Kurs kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

ZMIANY  W PRZEPISACH  PRAWA – Nowe obowiązki i wymagania dla zarządzających transportem oraz przedsiębiorców wykonujacych transport

 •  Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 •  Szkolenia kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
 •  Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – Kwalifikacja wstępna
 • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – Kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – SZKOLENIE OKRESOWE kierowców
 • Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką
 • Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym
 • Szkolenie operatów wózków widłowych z wymianą butli gazowej
 • Szkolenie bezpiecznej wymiany butli gazowych
 • Szkolenie Doskonalenie techniki jazdy i obsługi pojazdów
 • JAZDA PRÓBNA dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin
 • Szkolenie nauczycieli z zakresu ruchu drogowego

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w ramach swojej statutowej działalności zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Za podstawowy cel i kierunek swoich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjął oddziaływanie na młodych uczestników ruchu drogowego, stojąc na stanowisku, iż od najmłodszych lat należy rozpocząć edukację związaną z ruchem drogowym. Kontakty z dziećmi i młodzieżą szkolną to priorytet w naszym działaniu ,stąd w programie działania WORD w Elblągu znalazły się przede wszystkim zamierzenia dotyczące tych grup uczestników ruchu.

WORD posiada również pracownię psychologiczną.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

§ 11.4 Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia ( UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin egzaminu.
W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (D.U. 2019 poz. 1206) https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000120601.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Dyrektor WORD w Elblągu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek

w godzinach 14.00-15.00.

WORD ELBLĄG

KONTAKT

Adres ikona

ul. Skrzydlata 1
82-300 Elbląg

Telefon ikona

552 370 558,
552 334 050

OPIS

Podstawowym celem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

Kursy i szkolenia

 • Kurs dla kandydatów na egzaminatorów
 •  Kurs dla kandydatów na instruktorów
 •  Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
 •  Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów
 •  Szkolenie diagnostów
 •  Kurs kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)
 •  Kurs osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika
 •  Kurs kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

ZMIANY  W PRZEPISACH  PRAWA – Nowe obowiązki i wymagania dla zarządzających transportem oraz przedsiębiorców wykonujacych transport

 •  Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 •  Szkolenia kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
 •  Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – Kwalifikacja wstępna
 • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – Kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy – SZKOLENIE OKRESOWE kierowców
 • Szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką
 • Szkolenie osób w zakresie kierowania ruchem drogowym
 • Szkolenie operatów wózków widłowych z wymianą butli gazowej
 • Szkolenie bezpiecznej wymiany butli gazowych
 • Szkolenie Doskonalenie techniki jazdy i obsługi pojazdów
 • JAZDA PRÓBNA dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin
 • Szkolenie nauczycieli z zakresu ruchu drogowego

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu w ramach swojej statutowej działalności zajmuje się sprawami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Za podstawowy cel i kierunek swoich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego przyjął oddziaływanie na młodych uczestników ruchu drogowego, stojąc na stanowisku, iż od najmłodszych lat należy rozpocząć edukację związaną z ruchem drogowym. Kontakty z dziećmi i młodzieżą szkolną to priorytet w naszym działaniu ,stąd w programie działania WORD w Elblągu znalazły się przede wszystkim zamierzenia dotyczące tych grup uczestników ruchu.

WORD posiada również pracownię psychologiczną.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

§ 11.4 Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia ( UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin egzaminu.
W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (D.U. 2019 poz. 1206) https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000120601.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Dyrektor WORD w Elblągu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek

w godzinach 14.00-15.00.Skip to content