Zadaniem WORD jest organizowanie i przeprowadzanie państwowych egzaminów na prawo jazdy. Prowadzone są również szkolenia:

kierowanie ruchem drogowym,

kurs ADR,

kurs reedukacyjny- problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii.

Godziny funkcjonowania:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30, a  w soboty 8:00-15:00.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł

Informacja o rezygnacji:

Osoba egzaminowana może złożyć podanie nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Przyjmowanie i rozpatrywanie podań odbywa się w godzinach pracy WORD w Białymstoku, przy czym w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (rezygnacje składane za pośrednictwem e-mail, fax lub pocztą, na najbliższy dzień roboczy) do godziny 15:15.

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

Skip to content