Podstawowy cel działania ośrodka to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

WORD przeprowadza również szkolenia :

kandydatów na egzaminatorów,

szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych,

szkolenia kierowców zawodowych,

konwojent zwierząt, 

kurs ADR,

kurs dla osób kierujących ruchem,

kurs reedukacyjny- problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii,

szkolenie BHP

Godziny funkcjonowania:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu drogowego w Suwałkach czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji finansowych.

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

Skip to content