Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Bielsk Podlaski to oddział WORD w Białystoku.

Oddział Bielsk Podlaski jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu wszystkich kategorii.

Godziny funkcjonowania:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku Podlaskim  czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:30-16:30.

Cennik:

Ceny egzaminów takie same jak w WORD Białystok.

Informacja o rezygnacji:

Osoba egzaminowana może złożyć podanie nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

Skip to content