Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Wałbrzych oddział w Kłodzku
Oddział  Kłodzko jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych  oraz praktycznych.

Godziny funkcjonowania

WORD Kłodzko otwarty jest od poniedziałku do piątku od 8.30 -15.30.

Cennik:

Opłaty za egzamin są takie same jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu

Informacja o rezygnacji:
Nie później niż 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, osoba informuje w formie pisemnej Ośrodek, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie Wniosku pobranego ze strony http://word.walbrzych.pl/egzaminowanie/ środkami komunikacji elektrycznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłużenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia (odczytu) korespondencji własnej pocztą elektroniczną.

Informacja o skargach i reklamacjach:

[email protected]

Skip to content