Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami – w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi ponadto działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym, a także przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

GODZINY FUNKCJONOWANIA: 

Biuro klienta w Wojewódzkim Ośrodeku Ruchu Drogowego w Poznaniu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek – wtorek 7:00 – 19:30

środa – piątek 7:00 – 15:30 

soboty robocze wg. informacji na stronie aktualności

 

Egzaminy odbywają się:
poniedziałek – wtorek 7:00 – 20:00

środa – piątek 7:00 – 15:00

soboty robocze wg. informacji na stronie aktualności

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

 

 

INFORMACJA O REZYGNACJI:  Formularz do pobrania http://www.word.poznan.pl/egzaminy/dokumenty-do-pobrania/

 

Informacja o skargach i reklamacji: 

e-mail: [email protected]

 

Skip to content