WORD SŁUPSK

KONTAKT

Adres ikona

ul. Mierosławskiego 10
76-200 Słupsk

Telefon ikona

59 848 21 33, w.42, w.43

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. Na terenie WORDu znajduje się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Prowadzone są również szkolenia:

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Kurs dla osób kierujących ruchem

Kurs reedukacyjny- problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii

Kurs dla naruszających przepisy ruchu drogowego.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek – piątek 7:00 – 15:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, w ciągu 14 dni od daty egzaminu zgłasza skargę, co do jego przebiegu i oceny za pośrednictwem Dyrektora WORD do Marszałka Województwa Pomorskiego.

Celem potwierdzenia terminu złożenia, skargę składa się na piśmie.

Dyrektor WORD Słupsk w terminie 14 dni od daty złożenia skargi przesyła ją do Marszałka Województwa Pomorskiego wraz z kompletem dokumentów.

Odpowiedzi na skargę udziela Marszałek Województwa Pomorskiego, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadamiając Dyrektora WORD o sposobie załatwienia sprawy.

Dyrektor WORD w Słupsku zgodnie z art 72, ust. 2, pkt 2 Ustawy o kierujących pojazdami może wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o unieważnienie egzaminu państwowego, jeżeli egzamin był przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.Nagranie z przebiegu egzaminu osoba zainteresowana ogląda na wniosek. Wniosek składa się w formie pisemne.

WORD SŁUPSK

KONTAKT

Adres ikona

ul. Mierosławskiego 10
76-200 Słupsk

Telefon ikona

59 848 21 33, w.42, w.43

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. Na terenie WORDu znajduje się Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów. Prowadzone są również szkolenia:

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Kurs dla osób kierujących ruchem

Kurs reedukacyjny- problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii

Kurs dla naruszających przepisy ruchu drogowego.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek – piątek 7:00 – 15:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, w ciągu 14 dni od daty egzaminu zgłasza skargę, co do jego przebiegu i oceny za pośrednictwem Dyrektora WORD do Marszałka Województwa Pomorskiego.

Celem potwierdzenia terminu złożenia, skargę składa się na piśmie.

Dyrektor WORD Słupsk w terminie 14 dni od daty złożenia skargi przesyła ją do Marszałka Województwa Pomorskiego wraz z kompletem dokumentów.

Odpowiedzi na skargę udziela Marszałek Województwa Pomorskiego, w terminach wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadamiając Dyrektora WORD o sposobie załatwienia sprawy.

Dyrektor WORD w Słupsku zgodnie z art 72, ust. 2, pkt 2 Ustawy o kierujących pojazdami może wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o unieważnienie egzaminu państwowego, jeżeli egzamin był przeprowadzony niezgodnie z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.Nagranie z przebiegu egzaminu osoba zainteresowana ogląda na wniosek. Wniosek składa się w formie pisemne.Skip to content