Podstawowym celem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

PORD przeprowadza również szkolenia:

kandydatów na instruktorów,

szkolenia instruktorów i kandydatów na egzaminatorów,

szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych,

kurs ADR,

kurs dla osób kierujących ruchem,

kurs reedukacyjny- problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałania narkomanii.

Godziny funkcjonowania:

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 17:30.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, pozwolenie na tramwaj 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł
Pozwolenie na tramwaj  125 zł

Informacja o rezygnacji:

W momencie kiedy wyznaczony termin egzaminu nie odpowiada, można dokonać zmiany tego terminu nie później  niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Termin dwóch dni roboczych oblicza się bez uwzględnienia soboty i niedzieli, nie uwzględnia się również dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie (dzień zgłoszenia i egzaminu dzielą dwa dni bez soboty i niedzieli).

Zmianę terminu należy zgłosić osobiście do Biura Obsługi Egzaminów lub wysłać  pismo z rezygnacją faxem lub mailem.

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

 

 

 

Skip to content