Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego Gdynia to oddział  PORD w Gdańsku.
Oddział Gdynia jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych z zakresu wszystkich kategorii.

Godziny funkcjonowania:

Pomorski Ośrodek Ruchu drogowego w Gdyni czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:30

Cennik:

Ceny egzaminów takie same jak w PORD Gdańsk.

Informacja o rezygnacji:

W momencie kiedy wyznaczony termin egzaminu nie odpowiada, można dokonać zmiany tego terminu nie później  niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Termin dwóch dni roboczych oblicza się bez uwzględnienia soboty i niedzieli, nie uwzględnia się również dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie (dzień zgłoszenia i egzaminu dzielą dwa dni bez soboty i niedzieli).

Zmianę terminu należy zgłosić osobiście do Biura Obsługi Egzaminów lub wysłać  pismo z rezygnacją faxem lub mailem.

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

Skip to content