WORD SZCZECIN

KONTAKT

Adres ikona

ul. Maksymiliana Golisza 10B
71-682 Szczecin

Telefon ikona

91 50 66 826

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie zajmuje się przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy na wszystkie kategorie.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:00
piątek 7:30 – 14:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
Praktyczny / kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
Praktyczny / kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

 • W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:– Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
  * Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.
  * W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, zaplanowany termin egzaminu
  – Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka
  – Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
  – W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.
  – Zgodnie z §3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie opłat…(Dz.U. z 2014 r. poz.974) opłatę, zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż 10%Osoby, którym została anulowana rezerwacja egzaminu lub które anulowały egzamin rezerwowany przez system INFOCAR mogą składać pisemne podania o zwrot opłat do WORD Szczecin, podając swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot.Przypominamy, że anulowana opłata może zostać wykorzystana do ustalenia kolejnego egzamnu zarówno w WORD Szczecin i w OT Barlinek. Rezerwacji takiej można dokonać drogą telefoniczną.Wzór rezygnacji z egzaminu: https://word.szczecin.pl/wp-content/uploads/2021/09/rezygnacja-z-egzaminu_v202109.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć:

Funkcjonowanie Ośrodka

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 – 13.00

WORD SZCZECIN

KONTAKT

Adres ikona

ul. Maksymiliana Golisza 10B
71-682 Szczecin

Telefon ikona

91 50 66 826

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie zajmuje się przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy na wszystkie kategorie.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – środa 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 15:00
piątek 7:30 – 14:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
Praktyczny / kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
Praktyczny / kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

 • W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:– Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
  * Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.
  * W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, zaplanowany termin egzaminu
  – Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka
  – Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
  – W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.
  – Zgodnie z §3a ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie opłat…(Dz.U. z 2014 r. poz.974) opłatę, zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż 10%Osoby, którym została anulowana rezerwacja egzaminu lub które anulowały egzamin rezerwowany przez system INFOCAR mogą składać pisemne podania o zwrot opłat do WORD Szczecin, podając swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot.Przypominamy, że anulowana opłata może zostać wykorzystana do ustalenia kolejnego egzamnu zarówno w WORD Szczecin i w OT Barlinek. Rezerwacji takiej można dokonać drogą telefoniczną.Wzór rezygnacji z egzaminu: https://word.szczecin.pl/wp-content/uploads/2021/09/rezygnacja-z-egzaminu_v202109.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć:

Funkcjonowanie Ośrodka

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 – 13.00Skip to content