WORD jest instytucją zajmująca się przede wszystkim organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Jednocześnie do naszych zadań należy prowadzenie różnorodnych szkoleń i kursów skierowanych zarówno do kierowców, przewoźników drogowych, jaki i rowerzystów.

GODZINY FUNKCJONOWANIA: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 

poniedziałek – środa 7:30 – 16:30

czwartek: 7:30 – 15:30

piątek: 7:30 – 14:00

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

 

INFORMACJA O REZYGNACJI: W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie obowiązują następujące zasady rezygnacji z egzaminu państwowego:

 • Rezygnacji możesz dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej.
  • Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu możesz złożyć wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.
  • W e-mail z prośbą o rezygnację podaj: Imię i Nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu
 • Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka
 • Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
 • W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.

 

Jeśli dokonałeś rezygnacji z terminu egzaminu, ustalenie innego dogodnego terminu jest możliwe telefonicznie

 

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH:
Podstawa prawna

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przeprowadza egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy.

Przeprowadzanie egzaminów odbywa się w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 poz. 600 ze zmianami),
 • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137 ze zmianami)
 • Akty wykonawcze do powyższych ustaw
 • Statut nadany uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XXXIV/482/14 z dnia 27 maja 2014r.

Pytania i wątpliwości

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu egzaminu, prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego:

 • osobiście
  • od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00 – 15.00 w pokoju 118
  • w piątek w godzinach 12.00 – 13.00 w pokoju 118
 • telefonicznie 91 50 66 841
 • e-mail: [email protected]

 

Skargi i wnioski

W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Szczecin. Nadzór nad procesem egzaminowania w WORD Szczecin sprawuje marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Skargę dotyczącą egzaminu można złożyć:

Funkcjonowanie Ośrodka

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przyjmuje skargi i wnioski (dotyczące funkcjonowania Ośrodka) w poniedziałek w godzinach 11.00 – 13.00

Skip to content