Podstawowym celem Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie  to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. 

Świadczymy usługi w zakresie :

* badania techniczne pojazdów

* szkolenia i kursy udoskonalające

 

Godziny funkcjonowania:
Zapisy na egzamin w Koszalinie tel. 94 342-24-27

  • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
  • we wtorki do godz. 18:00

 

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

w wybrane soboty w godz. 8:00 – 16:00 (wykaz sobót w zakładce czas pracy http://zord.pl/wp-content/uploads/2018/12/plan2019.pdf)

Informacje o rezygnacji: Rezygnację lub zmianę terminu egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej na dwa dni przed wyznaczonym terminem – najlepiej osobiście w sekretariacie ZORD lub mailem na adres: [email protected]

Informacja o skargach i reklamacjach: Wyciąg z Ustawy o kierujących pojazdami.

 

Art. 68

  1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.

  1. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.
    Więcej informacji: http://zord.pl/wp-content/uploads/2016/04/ukp.pdf
Skip to content