Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu organizuje i przeprowadza państwowe egzaminy na prawa jazdy. WORD Tarnobrzeg prowadzi również następujące szkolenia:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowanie ruchem drogowym

Kontrola ruchu drogowego.

Godziny funkcjonowania:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu czynny jest w poniedziałek od godziny 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł

Informacja o rezygnacji:

Zmiana terminu lub rezygnacja z egzaminu może odbyć się najpóźniej 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]word.tarnobrzeg.pl

Skip to content