WORD BYDGOSZCZ

KONTAKT

Adres ikona

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 Bydgoszcz

Telefon ikona

52 325 88 03
wew. 1

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, poza organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, wykonuje zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przy ich realizowaniu współpracuje z wieloma instytucjami, którym bliskie są problemy zagrożeń mogących wystąpić na drodze i w jej otoczeniu. Są to między innymi: Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka Policji, Polski Związek Motorowy, Związek Harcerstwa Polskiego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:00 – 16:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Osobą której wyznaczono termin egzaminu może wnosić o jego zmianę lub dokonać rezygnacji nie; później niż na 2 dni od wcześniej ustalonego terminu egzaminu;
Za wniesienie o zmianę wcześniej wyznaczonego terminu uznaje się pisemny wniosek osoby, złożony w Biurze Obsługi Klienta, osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o rezygnacje z wyznaczonego terminu do pobrania na stronie:
http://word.bydgoszcz.pl/download/rezygnacja_z_kategorii.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD BYDGOSZCZ

KONTAKT

Adres ikona

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54
85-620 Bydgoszcz

Telefon ikona

52 325 88 03
wew. 1

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, poza organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, wykonuje zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przy ich realizowaniu współpracuje z wieloma instytucjami, którym bliskie są problemy zagrożeń mogących wystąpić na drodze i w jej otoczeniu. Są to między innymi: Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka Policji, Polski Związek Motorowy, Związek Harcerstwa Polskiego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:00 – 16:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Osobą której wyznaczono termin egzaminu może wnosić o jego zmianę lub dokonać rezygnacji nie; później niż na 2 dni od wcześniej ustalonego terminu egzaminu;
Za wniesienie o zmianę wcześniej wyznaczonego terminu uznaje się pisemny wniosek osoby, złożony w Biurze Obsługi Klienta, osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wniosek o rezygnacje z wyznaczonego terminu do pobrania na stronie:
http://word.bydgoszcz.pl/download/rezygnacja_z_kategorii.pdf

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH
Skip to content