Na terenie WORD odbywają się egzaminy państwowe na prawo jazdy z kategorii AM, A1, A2, A, B, B (96), B1, B+E, C1, C, C+E, D1, D, D+E, T, a także różne szkolenia. Takie kursy i warsztaty mają na celu poniesienie kwalifikacji u zawodowych kierowców, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dlatego też edukacja obejmuje:

  • Szkolenie dla zawodowych kierowców w transporcie drogowym. Kurs na zawodowego kierowcę.
  • Szkolenie dla osób, które zamierzają zajmować się kierowaniem ruchem drogowym.
  • Szkolenie z kontroli ruchu drogowego.
  • Szkolenie dla nauczycieli, którzy przeprowadzają w szkołach wśród uczniów egzaminy na kartę rowerową.
  • Szkolenie reedukacyjne dla kierowców, którzy zostali złapani na prowadzeniu pojazdu pod wpływem środków odurzających, w tym pod wpływem alkoholu.
  • Szkolenie dla kierowców z dużą ilością punktów karnych. Udział w szkoleniu redukuje ich ilość o 6 sztuk
  • Szkolenie dla egzaminatorów i instruktorów.

Godziny funkcjonowania: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 16:00.

Cennik: 

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D,B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E, 245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji: 

Za nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie nie przysługuje częściowy zwrot opłaty. Osobą której wyznaczono termin egzaminu może wnosić o jego zmianę lub dokonać rezygnacji nie; później niż na 2 dni od wcześniej ustalonego terminu egzaminu.  Za wniesienie o zmianę wcześniej wyznaczonego terminu uznaje się pisemny wniosek osoby, złożony w Biurze Obsługi Klienta, osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Informacja o skargach i reklamacjach: 

Dyrektor: wtorek w godz. 15:00 – 16:00, sekretariat, II piętro
Egzaminator nadzorujący: poniedziałek – piątek w godz. 13:00 – 15:00, pok. C01 (parter), budynek C
Skip to content