Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Oddział Terenowy GRUDZIĄDZ
Oddział  Grudziądz jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych  oraz praktycznych.

Godziny funkcjonowania:

Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00 oraz w wyznaczone soboty w godzinach 7:00 – 15:00.

Cennik:

Opłaty za egzamin są takie same jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu.

INFORMACJA O REZYGNACJI:  W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu należy, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem poinformować, w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna -e-mail), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH:  Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może złożyć skargę na jego przebieg za pośrednictwem dyrektora Ośrodka do właściwego organu nadzoru (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego), w ciągu 14 dni od daty egzaminu – zgodnie z art.129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w sekretariacie dyrektora WORD ( pisemnie ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń). W sprawach skarg i wniosków dyrektor Ośrodka przyjmuje w każdy wtorek od godz. 13.00 do 16.00 w siedzibie WORD Toruń.

Skip to content