Podstawowym celem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Ośrodek również prowadzi prace na rzecz BRD oraz organizuje szkolenia takie jak:

  • punkty karne
  • kurs reedukacyjny
  • ADR
  • na egzaminatora
  • kierowanie ruchem
  • kontrola ruchu drogowego
  • okresowe
  • kwalifikacja wstępna

Godziny funkcjonowania: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 16:00 oraz w wyznaczone soboty 7:00 – 15:00.

Cennik: 

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, pozwolenie na tramwaj  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Pozwolenie na tramwaj  125 zł

Informacje o rezygnacji:  W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu należy, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem poinformować, w formie pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna -e-mail), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie. W przeciwnym razie opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

Informacja o skargach i reklamacjach:  Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego może złożyć skargę na jego przebieg za pośrednictwem dyrektora Ośrodka do właściwego organu nadzoru (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego), w ciągu 14 dni od daty egzaminu – zgodnie z art.129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w sekretariacie dyrektora WORD ( pisemnie ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń). W sprawach skarg i wniosków dyrektor Ośrodka przyjmuje w każdy wtorek od godz. 13.00 do 16.00 w siedzibie WORD Toruń.

Skip to content