Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Oddział Terenowy w Inowrocławiu

Oddział  w Inowrocławiu jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych  oraz praktycznych.

Godziny funkcjonowania: 

Informacja, tel. 52 325 88 51

Cennik: 

Opłaty za egzamin są takie same jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy.

Informacja o rezygnacji: 

Za nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie nie przysługuje częściowy zwrot opłaty. Osobą której wyznaczono termin egzaminu może wnosić o jego zmianę lub dokonać rezygnacji nie; później niż na 2 dni od wcześniej ustalonego terminu egzaminu.  Za wniesienie o zmianę wcześniej wyznaczonego terminu uznaje się pisemny wniosek osoby, złożony w Biurze Obsługi Klienta, osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Informacja o skargach i reklamacjach: 

Dyrektor: wtorek w godz. 15:00 – 16:00, sekretariat, II piętro
Egzaminator nadzorujący: poniedziałek – piątek w godz. 13:00 – 15:00, pok. C01 (parter), budynek C  przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz
Skip to content