Podstawowy cel działania ośrodka to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. WORD Chełm przeprowadza również szkolenia:

kandydatów na instruktorów,

instruktorów i kandydatów na egzaminatorów, 

 kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy – w zakresie przewozu osób i rzeczy,

szkolenia kierowców naruszających przepisy drogowe,

kursy na: obsługę tachografów cyfrowych, napełnianie zbiorników LPG, przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Godziny funkcjonowania:

Placówka czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D,B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E, 245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji: 

W przypadku gdy osoba złoży rezygnację z egzaminu w formie pisemnej nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu – opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu.

Informacja o skargach i reklamacjach:

[email protected]

 

Skip to content