WORD CHEŁM

KONTAKT

Adres ikona

ul. Bieławin 2a
22-100 Chełm

Telefon ikona

(82) 565 08 92

OPIS

Lata krzepnięcia WORD, nabierania doświadczeń i podejmowania dodatkowych obowiązków, formowały dzisiejszy kształt organizacyjny i praktyczny placówki. Niemniej jej podstawową misją jest w dalszym ciągu działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidacji istniejących i przewidywanych zagrożeń.

Podstawowy cel działania ośrodka to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami i wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, współdziałanie z innymi podmiotami, realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego: policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, a także propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży, poprzez przeprowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Ośrodku.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek:
7:45 – 15:45

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Szczegółowe zasady dotyczące zmiany terminu egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622), gdzie w § 11 ust. 1. pkt 4 znajduje się następujący zapis:
„Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.”
W przypadku zamiaru zmiany terminu egzaminu wypełniony formularz, dostępny pod tym linkiem, należy wysłać na adres mailowy [email protected] lub dostarczyć listownie na adres WORD w Chełmie.
Po upływie dnia roboczego od dopełnienia wymaganych formalności można kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta WORD Chełm w sprawie ustalenia kolejnego terminu egzaminu.

Ważne informacje:
W przypadku próśb o zmianę terminu egzaminu, kierowanych drogą mailową bez podania niezbędnych danych identyfikacyjnych*, nie będą one rozpatrywane.
* imię i nazwisko, nr PESEL.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD CHEŁM

KONTAKT

Adres ikona

ul. Bieławin 2a
22-100 Chełm

Telefon ikona

(82) 565 08 92

OPIS

Lata krzepnięcia WORD, nabierania doświadczeń i podejmowania dodatkowych obowiązków, formowały dzisiejszy kształt organizacyjny i praktyczny placówki. Niemniej jej podstawową misją jest w dalszym ciągu działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidacji istniejących i przewidywanych zagrożeń.

Podstawowy cel działania ośrodka to organizowanie egzaminów państwowych, sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami i wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, współdziałanie z innymi podmiotami, realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego: policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, a także propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży, poprzez przeprowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy Ośrodku.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek:
7:45 – 15:45

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Szczegółowe zasady dotyczące zmiany terminu egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622), gdzie w § 11 ust. 1. pkt 4 znajduje się następujący zapis:
„Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.”
W przypadku zamiaru zmiany terminu egzaminu wypełniony formularz, dostępny pod tym linkiem, należy wysłać na adres mailowy [email protected] lub dostarczyć listownie na adres WORD w Chełmie.
Po upływie dnia roboczego od dopełnienia wymaganych formalności można kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta WORD Chełm w sprawie ustalenia kolejnego terminu egzaminu.

Ważne informacje:
W przypadku próśb o zmianę terminu egzaminu, kierowanych drogą mailową bez podania niezbędnych danych identyfikacyjnych*, nie będą one rozpatrywane.
* imię i nazwisko, nr PESEL.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH
Skip to content