WORD ZAMOŚĆ

KONTAKT

Adres ikona

Kilińskiego 84E
22-400 Zamość

Telefon ikona

(084) 616 91 87,
(084) 641-22-44

OPIS

“Zróbmy wszystko aby nasze drogi były bezpieczne i przyjazne dla ich użytkowników”.
Naszą misję realizujemy poprzez:
– prowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy,
– prowadzenie kursów i szkoleń,
– propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,
– współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:30 – 15:20

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

W przypadku, gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym złożyła rezygnację z egzaminu w formie pisemnej, to wniesiona opłata podlega zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu w innym terminie, bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek osoby egzaminowanej (§3a ust.1 rozporządzenia MTBiGM dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 974 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014r. poz.974 ze zm.).

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD ZAMOŚĆ

KONTAKT

Adres ikona

Kilińskiego 84E
22-400 Zamość

Telefon ikona

(084) 616 91 87,
(084) 641-22-44

OPIS

“Zróbmy wszystko aby nasze drogi były bezpieczne i przyjazne dla ich użytkowników”.
Naszą misję realizujemy poprzez:
– prowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy,
– prowadzenie kursów i szkoleń,
– propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,
– współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:30 – 15:20

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

W przypadku, gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym złożyła rezygnację z egzaminu w formie pisemnej, to wniesiona opłata podlega zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu w innym terminie, bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek osoby egzaminowanej (§3a ust.1 rozporządzenia MTBiGM dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 974 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014r. poz.974 ze zm.).

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH
Skip to content