Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii.

Prowadzi nabór na następujące kursy i szkolenia:

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Kursy doskonalące dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową

Organizacja zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

Godziny funkcjonowania:

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, pozwolenie na tramwaj 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł
Pozwolenie na tramwaj  125 zł

Informacja o rezygnacji:

Rezygnacji z egzaminu można dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem egzaminu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Rezygnacja przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnację można złożyć osobiście lub zeskanowany dokument przesłać e-mailem na adres: [email protected]

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

 

Skip to content