Podstawową działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest przeprowadzanie egzaminów państwowych dla kandydatów na kierowców w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz prowadzenie kursów dla kierowców ubiegających się o świadectwo kwalifikacji.

Prowadzone są również szkolenia dla:

kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy;

kandydatów na instruktorów nauki jazdy;

kierowców wykonujących przewóz drogowy;

kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (punkty karne);

osób uprawnionych do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Godziny funkcjonowania:

Biuro Obsługi Klienta (zapisy na egzaminy)czynne jest:

poniedziałek: 7.30 – 17.00

wtorek – piątek: 7.30 – 16.30

w okresie wakacyjnym (1.07 – 31.08)

poniedziałek: 9.00 – 17.00

wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

 

Egzaminy przeprowadzane są:

poniedziałek – piątek: 7.00 – 20.00

w okresie wakacyjnym (1.07 – 31.08)

poniedziałek: 9.00 – 17.00

wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D,B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E, 245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

Osoba egzaminowana może zrezygnować ze zdawania egzaminu w WORD Lublin. Jeżeli pisemną informację w przedmiotowej sprawie [do pobrania] złoży w Ośrodku nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem – w formie i terminie to na jej wniosek [do pobrania] uiszczona opłata za egzamin podlega zwrotowi. Opłatę zwraca się pomniejszając jej wysokość o koszt jej zwrotu, nie więcej jednak niż o 10%.

Informacja o skargach i reklamacjach:

[email protected]

Skip to content