Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Krosno przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. WORD Krosno prowadzi również  szkolenia:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowanie ruchem drogowym.

Godziny funkcjonowania:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji: 

W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformuje WORD w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie opłata pobrana podlega:

  • zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu państwowego lub całość egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo,
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

Skip to content