WORD KROSNO

KONTAKT

Adres ikona

ul. Tysiąclecia 7
38-400 Krosno

Telefon ikona

13 43 689 62 w. 26,27

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Krosno przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. WORD Krosno prowadzi również  szkolenia:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowanie ruchem drogowym.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Informację o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie należy przesłać na adres poczty elektronicznej WORD Krosno: [email protected] lub złożyć w sekretariacie WORD nie później niż dwa dni robocze przed datą zaplanowanego egzaminu.

W przypadku informacji w formie elektronicznej (e-mail) prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny w celu potwierdenia otrzymania. Nr tel: 13 43 689 62 wewn 26 lub 27.

Informacja powinna zawierać:

dane osoby egzaminowanej: imię i nazwisko, pesel,
datę i godzinę zaplanowanego egzaminu,
rodzaj egzaminu: T- teoretyczny, P- praktyczny, TP- teoretyczno-praktyczny,
kategorię prawa jazdy,
Niespełnienie w/w warunków, podanie niepełnych lub błędnych informacji będzie uznane za nieskuteczne powiadomienie. W takim przypadku następny termin egzaminu wyzancza się na wniosek osoby egzaminowanej po uiszczeniu opłaty za egzamin.

Powyższa procedura dotyczy także egzaminów wyzanaczonych on-line w systemie InfoCar.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt z biurem obsługi tel. 13 43 689 62 wewn. 26, (27).

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD KROSNO

KONTAKT

Adres ikona

ul. Tysiąclecia 7
38-400 Krosno

Telefon ikona

13 43 689 62 w. 26,27

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Krosno przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. WORD Krosno prowadzi również  szkolenia:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowanie ruchem drogowym.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Informację o niestawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie należy przesłać na adres poczty elektronicznej WORD Krosno: [email protected] lub złożyć w sekretariacie WORD nie później niż dwa dni robocze przed datą zaplanowanego egzaminu.

W przypadku informacji w formie elektronicznej (e-mail) prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny w celu potwierdenia otrzymania. Nr tel: 13 43 689 62 wewn 26 lub 27.

Informacja powinna zawierać:

dane osoby egzaminowanej: imię i nazwisko, pesel,
datę i godzinę zaplanowanego egzaminu,
rodzaj egzaminu: T- teoretyczny, P- praktyczny, TP- teoretyczno-praktyczny,
kategorię prawa jazdy,
Niespełnienie w/w warunków, podanie niepełnych lub błędnych informacji będzie uznane za nieskuteczne powiadomienie. W takim przypadku następny termin egzaminu wyzancza się na wniosek osoby egzaminowanej po uiszczeniu opłaty za egzamin.

Powyższa procedura dotyczy także egzaminów wyzanaczonych on-line w systemie InfoCar.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt z biurem obsługi tel. 13 43 689 62 wewn. 26, (27).

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACHSkip to content