Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Przemyśl przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. WORD w Przemyślu prowadzi również  szkolenia:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów,

Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,

Kierowanie ruchem drogowym,

Kurs kwalifikacji wstępnej i przyspieszonej.

Godziny funkcjonowania:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 15:30.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania (osobiście złoży wniosek rezygnacji w BOK WORD lub poprzez wiadomość  e-mail – potwierdzoną zwrotną wiadomością),że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

Opłata podlega zwrotowi na wniosek kandydata lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

W przypadkach losowych nie później niż na dzień przed planowanym egzaminem państwowym,po uzyskaniu zgody dyrektora ośrodka egzaminowania, również istnieje możliwość rezygnacji z terminu egzaminu. Opłata podlega zwrotowi na wniosek kandydata lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

 

Informacja o skargach i reklamacji:

 [email protected]

Skip to content