WORD RZESZÓW

KONTAKT

Adres ikona

Al. Wyzwolenia 4,
35-501 Rzeszów

Telefon ikona

601 964 660,
17 860 56 00

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Rzeszów przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. WORD Rzeszów prowadzi również następujące szkolenia:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowanie ruchem drogowym

Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:30 – 16:45

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach :
„§ 11 ust. 4 Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną”

Rezygnację z egzaminu można złożyć osobiście w Ośrodku lub przesłać w formie pisemnej na adresy e-mail: [email protected] lub [email protected], koniecznie podając w treści wiadomości numer zaświadczenia i termin wyznaczonego egzaminu (data i godzina).

Warunkiem skuteczności rezygnacji złożonej w formie elektronicznej jest potwierdzenie przyjęcia rezygnacji przez pracownika Działu Obsługi Klienta WORD w Rzeszowie przesłane na adres e-mail osoby składającej rezygnację (odpowiedź zwrotna).

W przypadku nie poinformowania WORD w Rzeszowie o rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu, dokonana wcześniej opłata za egzamin przepada w całości.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD RZESZÓW

KONTAKT

Adres ikona

Al. Wyzwolenia 4,
35-501 Rzeszów

Telefon ikona

601 964 660,
17 860 56 00

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Rzeszów przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. WORD Rzeszów prowadzi również następujące szkolenia:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowanie ruchem drogowym

Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 7:30 – 16:45

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach :
„§ 11 ust. 4 Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną”

Rezygnację z egzaminu można złożyć osobiście w Ośrodku lub przesłać w formie pisemnej na adresy e-mail: [email protected] lub [email protected], koniecznie podając w treści wiadomości numer zaświadczenia i termin wyznaczonego egzaminu (data i godzina).

Warunkiem skuteczności rezygnacji złożonej w formie elektronicznej jest potwierdzenie przyjęcia rezygnacji przez pracownika Działu Obsługi Klienta WORD w Rzeszowie przesłane na adres e-mail osoby składającej rezygnację (odpowiedź zwrotna).

W przypadku nie poinformowania WORD w Rzeszowie o rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu, dokonana wcześniej opłata za egzamin przepada w całości.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACHSkip to content