Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Rzeszów przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. WORD Rzeszów prowadzi również następujące szkolenia:

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowanie ruchem drogowym

Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową.

Godziny funkcjonowania:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie czynny jest:

poniedziałek od 8:00 do 17:00, zapisy telefoniczne od 9:00 do 14:00

wtorek-piątek od  7:30 do 17:00, zapisy telefoniczne od 9:00 do 14:00

sobota od 8:00 do 12:00

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

Aby odwołać termin egzaminu teoretycznego lub praktycznego, należy poinformować o tym Ośrodek zwracając jednocześnie zaświadczenie o zapisie, nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną datą egzaminu. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Dopuszczalne jest również złożenie rezygnacji z terminu egzaminu poprzez wysłanie wiadomości email na adres [email protected], koniecznie podając w treści wiadomości numer zaświadczenia i termin planowanego egzaminu.

Informacja o skargach i reklamacji:

[email protected]

Skip to content