Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Kraków organizuje i przeprowadza państwowe egzaminy na prawo jazdy. Prowadzone są również szkolenia:

kurs reedukacyjny- problematyka przeciwalkoholowa,

kurs dla osób kierujących ruchem,

kurs kierowanie ruchem drogowym,

kursy dla kandydatów na egzaminatorów.

Godziny funkcjonowania: 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:30. Egzaminy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 20:00.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł

Informacja o rezygnacji:

Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku„w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zgodnie z Rozporządzeniem, rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej.

We wniosku o rezygnację należy podać imię i nazwisko, nr PESEL oraz wyznaczony wcześniej termin egzaminu. Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do MORD.

 

Informacja o skargach i reklamacjach:

[email protected], (12) 656 56 20 w. 100

Skip to content