Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Kraków-Balicka to oddział  MORD w Krakowie.
Oddział MORD Kraków-Balicka jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych zarówno teoretycznych jak i praktycznych.

Godziny funkcjonowania: 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego  Kraków-Balicka czynny jest od poniedziałku do piątku:

Biuro Obsługi Klienta od 7.00 do 14.30 (przyjmuje wyłącznie opłaty za egzaminy, bezpośrednio przy zapisie na egzamin)

Egzaminowanie od 7.00 do 14.15

Cennik:

Opłaty za egzamin są takie same jak w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie.

Informacja o rezygnacji: 
Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku„w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.Informacja o rezygnacji:

Zgodnie z Rozporządzeniem, rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej.

We wniosku o rezygnację należy podać imię i nazwisko, nr PESEL oraz wyznaczony wcześniej termin egzaminu. Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do MORD.

Informacja o skargach i reklamacjach:

[email protected]l, (12) 393 37 41 (42)