MORD OŚWIĘCIM

KONTAKT

Adres ikona

ul. Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim

Telefon ikona

33 472 06 17,
697 003 270

OPIS

W siedzibie przy ul. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu realizujemy egzaminy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B prawa jazdy.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

pn.-pt. 7:00-14:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1
200zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku„w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zgodnie z Rozporządzeniem, rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej.

We wniosku o rezygnację należy podać imię i nazwisko, nr PESEL oraz wyznaczony wcześniej termin egzaminu. Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do MORD.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

[email protected], (12) 393 37 41 (42)

MORD OŚWIĘCIM

KONTAKT

Adres ikona

ul. Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim

Telefon ikona

33 472 06 17,
697 003 270

OPIS

W siedzibie przy ul. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu realizujemy egzaminy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B prawa jazdy.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

pn.-pt. 7:00-14:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1
200zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku„w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zgodnie z Rozporządzeniem, rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed jego wyznaczonym terminem, wyłącznie w formie pisemnej.

We wniosku o rezygnację należy podać imię i nazwisko, nr PESEL oraz wyznaczony wcześniej termin egzaminu. Przy uwzględnieniu rezygnacji, brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do MORD.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

[email protected], (12) 393 37 41 (42)
Skip to content