Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Nowy Sącz organizuje i przeprowadza państwowe egzaminy na prawa jazdy. MORD Nowy Sącz prowadzi również:

kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

szkolenie kierowanie ruchem drogowym,

kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR,

kurs dla kandydatów na egzaminatorów,

Godziny funkcjonowania: 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Nowy Sącz czynny jest :

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Zapisy na egzamin odbywają się  w godzinach od  7:30 do 14:00.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

W związku z treścią § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232)   – w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego z siedzibą w Nowym Sączu obowiązują następujące zasady z rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu:

Rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej. Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu zawierający: imię i nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu można złożyć wysyłając:

pismo poprzez operatora pocztowego albo firmę kurierską, lub

e-mail na adres: [email protected]

Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.

Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:00 do 15:00. Przy uwzględnieniu rezygnacji , brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do Małopolskiego ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

W przypadku rezygnacji z terminu egzaminu, ustalenie innego dogodnego terminu jest możliwe telefonicznie.

Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.

Wniosek złożony po godz. 15:00 będzie uznany jako złożony dnia następnego (także wniosek drogą e-mail).

Przypadki losowe indywidualnie rozpatruje dyrektor Małopolskiego ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Informacja o skargach i reklamacjach:

[email protected], 18 449-08-88

Skip to content