MORD NOWY SĄCZ

KONTAKT

Adres ikona

ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz

Telefon ikona

18 449 08 88

OPIS

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powoływaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Do zadań MORD należy:

Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

Godziny pracy: 7.00 – 15.00
Zapisy na egzamin: 7:30 – 14:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej. Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu zawierający: imię i nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu można złożyć wysyłając:

pismo poprzez operatora pocztowego albo firmę kurierską, lub e-mail na adres: [email protected] Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.

Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:00 do 15:00. Przy uwzględnieniu rezygnacji , brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do Małopolskiego ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

W przypadku rezygnacji z terminu egzaminu, ustalenie innego dogodnego terminu jest możliwe telefonicznie. Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
Wniosek złożony po godz. 15:00 będzie uznany jako złożony dnia następnego (także wniosek drogą e-mail).
Wniosek o rezygnację: https://www.mord.pl/index.php/pliki-do-pobrania/file/48-wniosek-o-rezygnacje-z-egzaminu

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

[email protected], 18 449-08-88

MORD NOWY SĄCZ

KONTAKT

Adres ikona

ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz

Telefon ikona

18 449 08 88

OPIS

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powoływaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
Do zadań MORD należy:

Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

Godziny pracy: 7.00 – 15.00
Zapisy na egzamin: 7:30 – 14:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T, B(kod 96)
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej. Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu zawierający: imię i nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu można złożyć wysyłając:

pismo poprzez operatora pocztowego albo firmę kurierską, lub e-mail na adres: [email protected] Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.

Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:00 do 15:00. Przy uwzględnieniu rezygnacji , brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do Małopolskiego ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

W przypadku rezygnacji z terminu egzaminu, ustalenie innego dogodnego terminu jest możliwe telefonicznie. Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
Wniosek złożony po godz. 15:00 będzie uznany jako złożony dnia następnego (także wniosek drogą e-mail).
Wniosek o rezygnację: https://www.mord.pl/index.php/pliki-do-pobrania/file/48-wniosek-o-rezygnacje-z-egzaminu

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

[email protected], 18 449-08-88




Skip to content