Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Tarnów organizuje i przeprowadza państwowe egzaminy na prawa jazdy.

Godziny funkcjonowania: 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie czynny jest:

od poniedziałku od piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

 

Informacja o rezygnacji:

Rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu można dokonać w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 476).

W przypadku dni wolnych przed wyznaczonym terminem egzaminu rezygnację należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym (poprzedzającym termin egzaminu) do godziny 12.00.

Informacja o skargach i reklamacjach:

[email protected], (014) 626 97 32

Skip to content