MORD NOWY TARG

KONTAKT

Adres ikona

ul. Wojska Polskiego 9
34-400 Nowy Targ

Telefon ikona

18 265 78 32

OPIS

W dniu 8 lipca 2013r. weszła w życie zmiana Ustawy o kierujacych pojazdami co spowodowało rozpoczęcie działań dotyczących zorganizowania przeprowadzenia egzaminów państwowych w mieście Nowy Targ.

W siedzibie realizujemy egzaminy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B prawa jazdy.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT: 6:30 – 14:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1
200zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej. Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu zawierający: imię i nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu można złożyć wysyłając:

pismo poprzez operatora pocztowego albo firmę kurierską, lub e-mail na adres: [email protected] Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.

Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:00 do 15:00. Przy uwzględnieniu rezygnacji , brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do Małopolskiego ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

W przypadku rezygnacji z terminu egzaminu, ustalenie innego dogodnego terminu jest możliwe telefonicznie. Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
Wniosek złożony po godz. 15:00 będzie uznany jako złożony dnia następnego (także wniosek drogą e-mail).
Wniosek o rezygnację: https://www.mord.pl/index.php/pliki-do-pobrania/file/48-wniosek-o-rezygnacje-z-egzaminu

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

.

MORD NOWY TARG

KONTAKT

Adres ikona

ul. Wojska Polskiego 9
34-400 Nowy Targ

Telefon ikona

18 265 78 32

OPIS

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego Oświęcim to oddział  MORD Kraków.
Oddział Oświęcim jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych jak i praktycznych.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT: 6:30 – 14:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
Egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1
200zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, można dokonać nie później niż na dwa dni przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej. Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu zawierający: imię i nazwisko, PESEL, zaplanowany termin egzaminu można złożyć wysyłając:

pismo poprzez operatora pocztowego albo firmę kurierską, lub e-mail na adres: [email protected] Potwierdzeniem dokonanej rezygnacji będzie odpowiedź na e-mail.

Wszelkie wnioski i oświadczenia dotyczące rezygnacji z terminu egzaminu, będą rozpatrywane tylko w dni powszednie w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od 7:00 do 15:00. Przy uwzględnieniu rezygnacji , brana będzie pod uwagę data wpływu wniosku do Małopolskiego ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

W przypadku rezygnacji z terminu egzaminu, ustalenie innego dogodnego terminu jest możliwe telefonicznie. Nie można dokonać rezygnacji z egzaminu telefonicznie.
Wniosek złożony po godz. 15:00 będzie uznany jako złożony dnia następnego (także wniosek drogą e-mail).
Wniosek o rezygnację: https://www.mord.pl/index.php/pliki-do-pobrania/file/48-wniosek-o-rezygnacje-z-egzaminu

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

W dniu 8 lipca 2013r. weszła w życie zmiana Ustawy o kierujacych pojazdami co spowodowało rozpoczęcie działań dotyczących zorganizowania przeprowadzenia egzaminów państwowych w mieście Nowy Targ.

W siedzibie realizujemy egzaminy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B prawa jazdy.
Skip to content