Podstawową działalnością statutową Ośrodka jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem. Ośrodek prowadzi szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów, dla osób kierujących ruchem drogowym, a także szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Organizuje również szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego. Ponadto przeprowadza warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów oraz bezpłatne zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a nie będących uczniami szkoły podstawowej i seminaria dla osób uczestniczących w egzaminach. Ośrodek prowadzi także działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprzez popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców.  WORD z zaangażowaniem realizuje skierowaną do dzieci i młodzieży kampanię pn.: „Bezpieczna droga w przyszłość – zabawa i edukacja w mobilnym miasteczku ruchu drogowego”, prezentującą bezpieczne zachowania na drodze. Wspiera, współorganizuje wiele innych turniejów i konkursów promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Ośrodek odpowiedzialny jest także za obsługę administracyjną sekretariatu Wojewódzkiej Rady BRD.

Godziny funkcjonowania: 

Referat Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 16.30

Sekretariat WORD od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D, pozwolenie na tramwaj  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł
Pozwolenie na tramwaj  125 zł

Informacja o rezygnacji: Termin egzaminu Klient ustala w chwili składania wymaganych dokumentów w Dziale Obsługi Klienta (DOK). Można z niego zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu. W przypadku wystąpienia wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%-

Informacja o skargach i reklamacjach:

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania do marszałka województwa skargę dotyczącą egzaminu państwowego w terminie 14 dni od dnia w którym był przeprowadzony egzamin (art. 68 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami)

Skip to content