W oddziale w Lubinie są przeprowadzane tylko egzaminy teoretyczne w zakresie kat. A i B prawa jazdy oraz praktyczne tylko w zakresie kat. B prawa jazdy.

Godziny funkcjonowania: 

Oddział WORD Lubin czynny jest od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Zapisy na egzamin i egzaminy odbywają się w poniedziałki, środy i piątki.

Cennik: 

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny /  A, B 30 zł
Praktyczny / B 140 zł

Informacja o rezygnacji: 

Jeżeli chcesz zmienić termin egzaminu nie ponosząc dodatkowych kosztów, dostarcz nam swoją rezygnację nie później niż na dwa dni przed zaplanowanym egzaminem (dzień zgłoszenia i egzaminu dzielą dwa pełne dni)

Możesz to zrobić

  • osobiście do WORDu w Legnicy lub Oddziału Terenowego w Lubinie
  • faksem na numer 76 866-02-51 wew. 119
  • e-mail’em na adres [email protected]

W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust 4 (par. 11.1 ust. 6 Dz.U. z 2016r., poz. 232)

 

Przykład rezygnacji:

Jan Kowalski PESEL 84654321131. Informuję, że rezygnuję z terminu egzaminu praktycznego na kat. B zaplanowanego na 15 marca 2015r. Kolejny termin ustalę telefonicznie.

 

Informacja o skargach i reklamacjach: 

Skargi i wnioski Klientów WORD Legnica przyjmowane są przez:

 

  • Dyrektora WORD

we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00

w piątki w godzinach 12.00 – 14.00

zapisy w sekretariacie

 

  • Egzaminatora Nadzorującego (p. 109)

we wtorki w godzinach 15.00 – 15.30

w piątki w godzinach 12.00 – 13.00

 

  • Kierownika Działu Organizacji

codziennie w godzinach pracy Ośrodka

(kontakt przez Biuro Obsługi Klienta)

Skip to content