WORD LUBIN

KONTAKT

Adres ikona

ul. Szpakowa 1
59-300 Lubin

Telefon ikona

76 866 02 51,
76 818 00 95

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych  oraz praktycznych.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:30 – 15:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI


Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – [email protected]. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% – Podstawa prawna – rozporządzenie MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Rezygnacja z udziału w egzaminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, może zostać dokonana w formie pisemnej (dopuszcza się przesyłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej), nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

WORD MILICZ

KONTAKT

Adres ikona

ul. Szpakowa 1
59-300 Lubin

Telefon ikona

76 866 02 51,
76 818 00 95

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych  oraz praktycznych.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

PON-PT 7:30 – 15:30

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI


Z wyznaczonego terminu egzaminu można zrezygnować w formie pisemnej, najpóźniej 2 dni przed planowanym egzaminem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu. Osoba występująca o odwołanie egzaminu z przyczyn losowych, do podania załącza dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. Dopuszcza się złożenie skanu podania i załączników na adres e-mail – [email protected]. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10% – Podstawa prawna – rozporządzenie MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Rezygnacja z udziału w egzaminie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy zmianie terminu egzaminu, może zostać dokonana w formie pisemnej (dopuszcza się przesyłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej), nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty jej wysokość zostanie pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej niż o 10%.

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH
Skip to content