Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu to miejsce, w którym odbywają się państwowe egzaminy na prawo jazdy. Dotyczy to zarówno teoretycznych, jak i praktycznych egzaminów. Kandydaci na kierowców mają możliwość przystąpienia do egzaminów państwowych z zakresu wszystkich możliwych kategorii prawa jazdy.

Nie mniej jednak nie jest to jedyny punkt działalności ośrodka, bowiem odbywają się w tym miejscu także szkolenia:

  • poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także zwiększające kwalifikacje u kierowców. 
  • dla osób kierujących ruchem drogowym,
  • prowadzących pojazdy w transporcie publicznym
  • dla kierowców przewożących niebezpieczne ładunki ADR
  • możliwe jest także odbycie kursu zmniejszającego ilość punktów karnych o 6, jest to szkolenie dla tych, co nagminnie łamią prawo ruchu drogowego

Godziny funkcjonowania: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Wałbrzychu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:30.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D,B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E, 245 zł

Informacja o rezygnacji:

Nie później niż 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, osoba informuje w formie pisemnej Ośrodek, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie Wniosku pobranego ze strony http://word.walbrzych.pl/egzaminowanie/ środkami komunikacji elektrycznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłużenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia (odczytu) korespondencji własnej pocztą elektroniczną.

 

Informacja o skargach i reklamacjach: 

[email protected]

Skip to content