Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Głogów jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych  oraz praktycznych.

Godziny funkcjonowania:

Ośrodek  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30.

Cennik:

Opłaty za egzamin są takie same jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego Jeleniej Górze.

Informacja o rezygnacji: Aby nie stracić opłaty za egzamin, w przypadku niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie, należy zgłosić to na piśmie maksymalnie do dwóch dni przed terminem planowanego egzaminu!

Informacja o skargach i reklamacjach:

[email protected]

Skip to content