Zadaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

WORD Legnica oferuje także szkolenia:

 • dla naruszających przepisy ruchu drogowego
 • kierowania ruchem
 • wychowania komunikacyjnego
 • z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchu drogowego
 • kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

Godziny funkcjonowania: 

 • poniedziałek 7:30 – 15:30
 • wtorek 7:30 – 16:00
 • środa 7:30 – 15:30
 • czwartek 7:30 – 15:30
 • piątek 7:30 – 15:30

Cennik: 

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D 30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D,B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E, 245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu “kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji: 

Jeżeli chcesz zmienić termin egzaminu nie ponosząc dodatkowych kosztów, dostarcz nam swoją rezygnację nie później niż na dwa dni przed zaplanowanym egzaminem (dzień zgłoszenia i egzaminu dzielą dwa pełne dni)

Możesz to zrobić

 • osobiście do WORDu w Legnicy lub Oddziału Terenowego w Lubinie
 • faksem na numer 76 866-02-51 wew. 119
 • e-mail’em na adres [email protected]

W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust 4 (par. 11.1 ust. 6 Dz.U. z 2016r., poz. 232)

 

Przykład rezygnacji:

Jan Kowalski PESEL 84654321131. Informuję, że rezygnuję z terminu egzaminu praktycznego na kat. B zaplanowanego na 15 marca 2015r. Kolejny termin ustalę telefonicznie.

 

Informacja o skargach i reklamacjach: 

Skargi i wnioski Klientów WORD Legnica przyjmowane są przez:

 

 • Dyrektora WORD

we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00

w piątki w godzinach 12.00 – 14.00

zapisy w sekretariacie

 

 • Egzaminatora Nadzorującego (p. 109)

we wtorki w godzinach 15.00 – 15.30

w piątki w godzinach 12.00 – 13.00

 

 • Kierownika Działu Organizacji

codziennie w godzinach pracy Ośrodka

(kontakt przez Biuro Obsługi Klienta)

Skip to content