WORD CIECHANÓW

KONTAKT

Adres ikona

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów

Telefon ikona

(23) 673 57 00,
672 41 41

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie jest wojewódzką samorządową osobą prawną, nadzorowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zadania WORD:

Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
Szkolenie kierowców wykonujących przewozy drogowe
Wykonywanie zadań z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO min:
– szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
– współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:15-15:45

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny A, A1, A2, AM, B, B1, C1, D1, T
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Jak dokonać zmiany terminu egzaminu państwowego ?

“Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej”.

Wniosek o zmianę terminu można złożyć:

1. osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie WORD Ciechanów (ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów) lub w siedzibie WORD oddział terenowy Mława (ul. Kopernika 38, 06-500 Mława)
2. elektronicznie – na adres: [email protected]

UWAGA ! Wnioski wysłane po godzinie 16:00 zostaną przyjęte z datą kolejnego dnia roboczego.

niosek do pobrania na stronie: https://wordciechanow.pl/index.php/pliki-do-pobrania/zmiana-terminu-egzaminu

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy składa się z do Marszałka Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Skargi można składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolna 30

Skargi można składać w ciągi 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Skarga może zostać złożona:
Osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym (Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30 w godzinach pracy ośrodka);
Przez operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym (adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka);
Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) – z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwa elektroniczną);
Drogą e-mail w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym)(adres e-mail: [email protected]).
W przypadku złożenia przez osobę zdającą do WORD skargi (podania), która nie została właściwie podpisana, wydłuża się czas jej rozpatrzenia przez Marszałka i generuje konieczność wezwania osoby składającej skargę do uzupełnienia braków formalnych.

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny, rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

WORD CIECHANÓW

KONTAKT

Adres ikona

ul. Mleczarska 27
06-400 Ciechanów

Telefon ikona

(23) 673 57 00,
672 41 41

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie jest wojewódzką samorządową osobą prawną, nadzorowaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zadania WORD:

Przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
Szkolenie kierowców wykonujących przewozy drogowe
Wykonywanie zadań z zakresu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO min:
– szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
– współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

poniedziałek – piątek 8:15-15:45

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny A, A1, A2, AM, B, B1, C1, D1, T
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Jak dokonać zmiany terminu egzaminu państwowego ?

“Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej”.

Wniosek o zmianę terminu można złożyć:

1. osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie WORD Ciechanów (ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów) lub w siedzibie WORD oddział terenowy Mława (ul. Kopernika 38, 06-500 Mława)
2. elektronicznie – na adres: [email protected]

UWAGA ! Wnioski wysłane po godzinie 16:00 zostaną przyjęte z datą kolejnego dnia roboczego.

niosek do pobrania na stronie: https://wordciechanow.pl/index.php/pliki-do-pobrania/zmiana-terminu-egzaminu

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy składa się z do Marszałka Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Skargi można składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolna 30

Skargi można składać w ciągi 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Skarga może zostać złożona:
Osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym (Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30 w godzinach pracy ośrodka);
Przez operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym (adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka);
Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) – z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwa elektroniczną);
Drogą e-mail w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym)(adres e-mail: [email protected]).
W przypadku złożenia przez osobę zdającą do WORD skargi (podania), która nie została właściwie podpisana, wydłuża się czas jej rozpatrzenia przez Marszałka i generuje konieczność wezwania osoby składającej skargę do uzupełnienia braków formalnych.

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny, rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
Skip to content