Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Płock przeprowadza egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii. Prowadzone są również:

kursy kierowania ruchem drogowym,

szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

kurs reedukacyjny,

szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego.

Godziny funkcjonowania:

Wydział Obsługi Egzaminów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Cennik:

Rodzaj / Kategoria Cena
Teoretyczny / AM, A1, A, B, B1, C1, D1, T, C, D,  30 zł
Praktyczny / AM 140 zł
Praktyczny / A1, A2, A 180 zł
Praktyczny / B 140 zł
Praktyczny / B1, C1, D1, T 170 zł
Praktyczny / C, D, B+E 200 zł
Praktyczny / C+E, C1+E, D+E, D1+E,  245 zł
Praktyczny / celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B  170 zł

Informacja o rezygnacji:

godnie z rozporządzeniem (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 1206), rezygnacji z egzaminu bez ponoszenia konsekwencji finansowych można dokonać:

na pisemny wniosek, złożony osobiście lub przesłany drogą elektroniczną.

Pisemny wniosek należy złożyć nie najpóźniej niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu

https://wordplock.pl/page.php?sit=92

Informacja o skargach i reklamacjach: 

[email protected]

 

 

 

Skip to content