Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Garwolin to oddział  WORD Siedlce. W oddziale Garwolin przeprowadzane są w nim egzaminy państwowe oraz teoretyczne na prawo jazdy.

Godziny funkcjonowania:

WORD Garwolin funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:30 do 15:00.

Cennik:

Opłaty za egzamin są takie same jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Siedlcach.

Informacja o rezygnacji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476 rezygnacji z egzaminu, bez poniesienia konsekwencji finansowych można dokonać:

W formie pisemnej złożonej osobiście lub przesłanej drogą pocztową na adres ośrodka – za datę zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę doręczenia.

W przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym egzaminem, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4 (§ 11.1 ust. 6 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232).

Osoba egzaminowana może złożyć pisemny wniosek o przesłanie swoich dokumentów egzaminacyjnych do innego Ośrodka lub Miejsca Egzaminowania.

http://www.word.siedlce.pl/index.php/egzaminy/rezygnacja-z-egzaminu/111-egzaminy

Informacja o skargach i reklamacjach: 

http://www.word.siedlce.pl/index.php/egzaminy

Skip to content