WORD WARSZAWA

KONTAKT

Adres ikona

ul. Odlewnicza 8
03-231 Warszawa

Telefon ikona

(22) 59-76-781

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie przeprowadza egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Przy realizowaniu zapisu na egzamin na prawo jazdy bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie płatności za egzaminy na prawo jazdy można dokonywać wyłącznie z użyciem kart płatniczych lub przedstawiając potwierdzenie dokonania przelewu opłaty na poczet egzaminu.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

pon. – czw.: 6:00 – 22:00
piątek 7:00 – 15:00
sobota 7:00 – 15:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu można dokonać w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku) przed planowanym egzaminem państwowym (np. w przypadku rezygnacji z terminu egzaminu przypadającego na poniedziałek rezygnację należy złożyć najpóźniej w środę w tygodniu poprzedzającym termin egzaminu).

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy składa się z do Marszałka Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Skargi można składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolna 30

Skargi można składać w ciągi 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Skarga może zostać złożona:
Osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym (Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30 w godzinach pracy ośrodka);
Przez operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym (adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka);
Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) – z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwa elektroniczną);
Drogą e-mail w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym)(adres e-mail: [email protected]).
W przypadku złożenia przez osobę zdającą do WORD skargi (podania), która nie została właściwie podpisana, wydłuża się czas jej rozpatrzenia przez Marszałka i generuje konieczność wezwania osoby składającej skargę do uzupełnienia braków formalnych.

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny, rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

WORD WARSZAWA

KONTAKT

Adres ikona

ul. Odlewnicza 8
03-231 Warszawa

Telefon ikona

(22) 59-76-781

OPIS

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie przeprowadza egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Przy realizowaniu zapisu na egzamin na prawo jazdy bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie płatności za egzaminy na prawo jazdy można dokonywać wyłącznie z użyciem kart płatniczych lub przedstawiając potwierdzenie dokonania przelewu opłaty na poczet egzaminu.

GODZINY FUNKCJONOWANIA:

pon. – czw.: 6:00 – 22:00
piątek 7:00 – 15:00
sobota 7:00 – 15:00

CENNIK:

Rodzaj / Kategoria
Cena
egzamin teoretyczny
50zł
kat. AM, A, A1, A2, B, B1, C1, D1, T
200zł
kat. B+E, C, C1+E, C+E, D, D1+E, D+E
250zł

INFORMACJA O REZYGNACJI

Rezygnacji z ustalonego terminu egzaminu można dokonać w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku) przed planowanym egzaminem państwowym (np. w przypadku rezygnacji z terminu egzaminu przypadającego na poniedziałek rezygnację należy złożyć najpóźniej w środę w tygodniu poprzedzającym termin egzaminu).

INFORMACJA O SKARGACH I REKLAMACJACH

Skargi i zastrzeżenia co do przebiegu i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy składa się z do Marszałka Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Skargi można składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolna 30

Skargi można składać w ciągi 14 dni od dnia, w którym egzamin był przeprowadzony.

Skarga może zostać złożona:
Osobiście – w formie papierowej z podpisem ręcznym (Sekretariat Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30 w godzinach pracy ośrodka);
Przez operatora pocztowego – w formie papierowej z podpisem ręcznym (adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ul. Rolna 30, 07-410 Ostrołęka);
Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) – z podpisem zaufanym lub osobistym (dowód osobisty z warstwa elektroniczną);
Drogą e-mail w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym (elektronicznym)(adres e-mail: [email protected]).
W przypadku złożenia przez osobę zdającą do WORD skargi (podania), która nie została właściwie podpisana, wydłuża się czas jej rozpatrzenia przez Marszałka i generuje konieczność wezwania osoby składającej skargę do uzupełnienia braków formalnych.

Działając w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny, rozpatruje:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
ul. Skoczylasa 4
03-469 WarszawaSkip to content