SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Carousel
Galeria z Lightboxem

KATEGORIE ZNAKÓW

znaki ostrzegawcze

OSTRZEGAWCZE

znaki nakazu

NAKAZU

znaki zakazu

ZAKAZU

znaki informacyjne

INFORMACYJNE

Znaki poziome

POZIOME

Sygnały

ŚWIETLNE

Sygnalizatory

SYGNALIZATORY

Sygnały dźwiękowe

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

znaki uzupełniające

UZUPEŁNIAJĄCE

znaki kierunku

KIERUNKU

Sygnały dawane przez osoby uprawnione

SYGNAŁY

Sygnały dźwiękowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze

§ 113. 1. Sygnał dźwiękowy nadawany w postaci dzwonu na przejeździe kolejowym ostrzega o zbliżaniu
się pociągu lub innego pojazdu szynowego albo o opuszczaniu zapór (półzapór).

2. Sygnały dźwiękowe nadawane w postaci brzę- czyków lub buczków albo komunikatów słownych na przejściach dla pieszych o ruchu kierowanym sygnała- mi świetlnymi informują osoby o upośledzonym wzro- ku, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony.

3. Działanie urządzenia wibracyjnego znajdującego się na sygnalizatorze informuje osoby o upośledzonym wzroku i słuchu, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony.

Sygnały dźwiękowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1 ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze

§ 113. 1. Sygnał dźwiękowy nadawany w postaci dzwonu na przejeździe kolejowym ostrzega o zbliżaniu
się pociągu lub innego pojazdu szynowego albo o opuszczaniu zapór (półzapór).

2. Sygnały dźwiękowe nadawane w postaci brzę- czyków lub buczków albo komunikatów słownych na przejściach dla pieszych o ruchu kierowanym sygnała- mi świetlnymi informują osoby o upośledzonym wzro- ku, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony.

3. Działanie urządzenia wibracyjnego znajdującego się na sygnalizatorze informuje osoby o upośledzonym wzroku i słuchu, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony.